Cena je rozdílná dle typu a výkonu kotle

Ceník pro kotle do 30kW

 • uvedení do provozu: 1.800 Kč
 • servis kotle: 1.400 Kč (kondenzační, atmosférický, turbo)

Ceník pro kotle od 30 do 50kW

 • uvedení do provozu: 2.500 Kč
 • servis kotle: 2.000 Kč (kondenzační, atmosférický, turbo)

Cena servisů kotlů nad 50KW dle výkonu kotle nebo kaskády.

 • zjištění závady: 2000 Kč (pro stálé zákazníky, v posledních deseti měsících provedený servis, sleva 1000 Kč)
 • oprava, výměna dílů dle náročnosti: od 550 Kč
 • měření dH, PH a elektrovodivosti vody: 450 Kč
 • analýza spalin dle TPG 70401: 650 Kč

Programování řídící jednotky pro kotle

 • domácnosti: dle náročnosti od 600-2000 Kč/hod.
 • kotelny dle počtu okruhů - individuální nabídka

Ceník revizí plynu a kontrol plynového zařízení dle vyhl. č. 85/78 sb. (zákon- od 1.7.2022 250/2021 Sb.)

 • Bytový dům s více uživateli - společné prostory po plynoměry: 1500 Kč + 150 Kč/byt
 • Bytový dům s více uživateli s jedním plynovým spotřebičem včetně: 1500 Kč + 300 Kč/byt
 • Bytový dům s více uživateli se dvěma spotřebiči včetně: 1500 Kč + 400 Kč/byt
 • Bytový dům s více uživateli se třemi a více spotřebiči včetně: 1500Kč + 500 Kč/byt
 • Byt s jedním varným spotřebičem 1500 Kč
 • Byt s více spotřebiči: 1600 Kč
 • RD s více spotřebiči: 1800 Kč
 • Tlaková zkouška pro byt nebo RD: 750 Kč
Cestovné
 • Cestovné Letovice: 150 Kč
 • Cestovné mimo Letovice: základ 150 Kč + 10 Kč/km

Slevy na servisní prohlídky

 • slevy poskytuji jen stávajícím PRAVIDELNÝM zákazníkům
 • slevu nutno domluvit předem při objednání prohlídky

Veškeré ceny servisu a oprav jsou bez DPH.

V naléhavých případech, po domluvě, je možné přijed i mimo uvedenou
pracovní dobu, tento servis se účtuje s příplatkem ve výši 100% (pokud není domluveno při objednání jinak).

Servisujeme tyto značky

Tomás Pančík

Na Vyhlídce 11, Letovice 679 61
724 192 624
pancik@servis-pancik.cz